Asensio, R. M. (2016). Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego i przysięgłego). Rocznik Przekładoznawczy, (11), 299–316. https://doi.org/10.12775/RP.2016.017