(1)
Kubiak, P. Fundamenty Dydaktyki przekĊ‚adu Zorientowanej Na Proces. RP 2009, 257-268.