(1)
Solová, R. Przekład tekstów Skonwencjonalizowanych – Wybrane Problemy. RP 2009, 201-212.