(1)
Ndiaye, I. A. Kształcenie tłumaczy Ustnych W kontekście wymogów Egzaminu państwowego Na tłumacza przysięgłego. RP 2011, 179-192.