(1)
Stypa, H. Rozwijanie Kompetencji tłumaczeniowej Na zajęciach Translacyjnych Na przykładzie przekładu Niemieckich związków Frazeologicznych. RP 2015, 293-307.