(1)
Białek, E. Nazwa własna W Leksykografii I Dydaktyce przekładu. RP 2014, 281-301.