(1)
Niziołek, R. Strategia aktora/Strategia tłumacza – Jerzy Radziwiłowicz tłumaczy Moliera. RP 2014, 181-192.