(1)
Brajerska-Mazur, A. Tekst I Kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego Liryku Norwida. RP 2014, 61-72.