(1)
Bobowska-Nastarzewska, P. Przekład Tekstu Silnie Nacechowanego Intertekstualnie – O własnym tłumaczeniu książki Filozofować W nieskończoność Marcela Conche’a. RP 2020, 73-90.