(1)
Bartłomiejczyk, M. Tłumacze Konferencyjni W Parlamencie Europejskim. RP 2020, 11-28.