(1)
Sekuła, J. Małopolska Chmura Edukacyjna Jako (nie)optymalna Forma Doskonalenia Zawodowego tłumaczy przysięgłych W Małopolsce. RP 2019, 417-433.