(1)
Dybiec, J. W Poszukiwaniu Normy? Problematyka kształcenia tłumaczy przysięgłych a Kodeks tłumacza. RP 2008, 261-270.