(1)
Kierzkowska, D. Preskryptywny Charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego. RP 2008, 95-104.