(1)
Woźniczak, J. Przekład Ustny sądowy – Wybrane Aspekty. RP 2018, 235-258.