(1)
Kubacki, A. D.; Gościński, J. 10 Lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych Przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba Podsumowania. RP 2017, 201-215.