(1)
Buchholtz, M. Tłumacz Literatury: Człowiek, Mit, Symbol. RP 2017, 47-65.