(1)
Biel, Łucja. Egzamin Na tłumacza przysięgłego a Realia Wykonywania Zawodu: Głos Krytyczny W Sprawie Weryfikowania Kompetencji kandydatów Na tłumacza przysięgłego. RP 2017, 33-46.