(1)
Asensio, R. M. Wielowymiarowość tłumacza (prawniczego I przysięgłego). RP 2016, 299-316.