[1]
Kubiak, P. 2009. Fundamenty dydaktyki przekładu zorientowanej na proces. Rocznik Przekładoznawczy. 5 (grudz. 2009), 257–268. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2009.020.