[1]
Solová, R. 2009. Przekład tekstów skonwencjonalizowanych – wybrane problemy. Rocznik Przekładoznawczy. 5 (grudz. 2009), 201–212. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2009.016.