[1]
Ndiaye, I.A. 2011. Kształcenie tłumaczy ustnych w kontekście wymogów egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy. 6 (grudz. 2011), 179–192. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2011.013.