[1]
Stypa, H. 2015. Rozwijanie kompetencji tłumaczeniowej na zajęciach translacyjnych na przykładzie przekładu niemieckich związków frazeologicznych. Rocznik Przekładoznawczy. 10 (kwi. 2015), 293–307. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2015.018.