[1]
Białek, E. 2014. Nazwa własna w leksykografii i dydaktyce przekładu. Rocznik Przekładoznawczy. 9 (grudz. 2014), 281–301. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2014.020.