[1]
Cieślik, B. 2014. Materiały pomocnicze na egzaminie na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy. 9 (grudz. 2014), 89–99. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2014.006.