[1]
Brajerska-Mazur, A. 2014. Tekst i kontekst. Angielskie tłumaczenie powstańczego liryku Norwida. Rocznik Przekładoznawczy. 9 (grudz. 2014), 61–72. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2014.004.