[1]
Bobowska-Nastarzewska, P. 2020. Przekład tekstu silnie nacechowanego intertekstualnie – o własnym tłumaczeniu książki Filozofować w nieskończoność Marcela Conche’a. Rocznik Przekładoznawczy. 15 (grudz. 2020), 73–90. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2020.004.