[1]
Bartłomiejczyk, M. 2020. Tłumacze konferencyjni w Parlamencie Europejskim. Rocznik Przekładoznawczy. 15 (grudz. 2020), 11–28. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2020.001.