[1]
Krajewska, M. i Zieliński, L. 2019. Wstęp. Rocznik Przekładoznawczy. 14 (grudz. 2019), 11–13. DOI:https://doi.org/10.12775/28319.