[1]
Kierzkowska, D. 2008. Preskryptywny charakter Kodeksu tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy. 3/4 (grudz. 2008), 95–104. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2008.006.