[1]
Woźniczak, J. 2018. Przekład ustny sądowy – wybrane aspekty. Rocznik Przekładoznawczy. 13 (lip. 2018), 235–258. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2018.014.