[1]
Kubacki, A.D. i Gościński, J. 2017. 10 lat działalności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych przy Ministrze Sprawiedliwości. Próba podsumowania. Rocznik Przekładoznawczy. 12 (grudz. 2017), 201–215. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2017.012.