[1]
Biel, Łucja 2017. Egzamin na tłumacza przysięgłego a realia wykonywania zawodu: głos krytyczny w sprawie weryfikowania kompetencji kandydatów na tłumacza przysięgłego. Rocznik Przekładoznawczy. 12 (grudz. 2017), 33–46. DOI:https://doi.org/10.12775/RP.2017.002.