https://apcz.umk.pl/RL/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Rocznik Lituanistyczny: Ogłoszenia 2021-09-16T14:29:20+02:00 Open Journal Systems Na łamach Rocznika Lituanistycznego publikowane będą prace badaczy różnych aspektów przeszłości ziem Litwy historycznej: historyków sensu stricto, językoznawców, historyków literatury, heraldyków, historyków sztuki, historyków prawa, archeologów czy muzykologów. I to nie tylko rozprawy, ale również prace drobne i materiały, artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne oraz materiały do kroniki życia naukowego.