Danieluk, Janusz. „Majątki Instrukcyjne Na Ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stan Badań Oraz Postulaty Badawcze”. Rocznik Lituanistyczny 3 (wrzesień 15, 2018): 239–257. Udostępniono styczeń 16, 2022. https://apcz.umk.pl/RL/article/view/RL.2017.3.12.