1.
JURKIEWICZ, Jan. Makoto Hayasaka (19 XI 1948 – 17 XII 2020). Rocznik Lituanistyczny [online]. 25 październik 2021, T. 7, s. 277–279. [udostępniono 3.2.2023].