1.
KUNIGIELIS, Joanna. Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki. Rocznik Lituanistyczny [online]. 25 październik 2021, T. 7, s. 39–58. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/RL.2021.7.02.