1.
LULEWICZ, Henryk. Recenzje. Rocznik Lituanistyczny [online]. 15 wrzesień 2018, T. 3, s. 275–280. [udostępniono 7.12.2021]. DOI 10.12775/17758.