1.
GLEMŽA, Liudas. Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku. Rocznik Lituanistyczny [online]. 15 wrzesień 2018, T. 3, s. 155–172. [udostępniono 2.12.2021]. DOI 10.12775/RL.2017.3.08.