Jurkiewicz, J. „Makoto Hayasaka (19 XI 1948 – 17 XII 2020)”. Rocznik Lituanistyczny, t. 7, październik 2021, s. 277-9, https://apcz.umk.pl/RL/article/view/35867.