Kunigielis, J. „Organizacja Funkcjonowania mostów I Grobli W Wielkim Księstwie Litewskim Od Drugiej połowy XV Do końca XVI Wieku – Zarys Problematyki”. Rocznik Lituanistyczny, t. 7, październik 2021, s. 39-58, doi:10.12775/RL.2021.7.02.