Bobiatyński, K., i K. Łopatecki. „Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017)”. Rocznik Lituanistyczny, t. 3, wrzesień 2018, s. 281-5, doi:10.12775/17759.