Lulewicz, H. „Recenzje”. Rocznik Lituanistyczny, t. 3, wrzesień 2018, s. 275-80, doi:10.12775/17758.