Danieluk, J. „Majątki Instrukcyjne Na Ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stan Badań Oraz Postulaty Badawcze”. Rocznik Lituanistyczny, t. 3, wrzesień 2018, s. 239-57, doi:10.12775/RL.2017.3.12.