[1]
J. Kunigielis, „Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki”, RL, t. 7, s. 39–58, paź. 2021.