[1]
K. Bobiatyński i K. Łopatecki, „Gediminas Lesmaitis (15 VII 1976 – 8 XII 2017)”, RL, t. 3, s. 281–285, wrz. 2018.