Kunigielis, J. (2021) „Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki”, Rocznik Lituanistyczny, 7, s. 39–58. doi: 10.12775/RL.2021.7.02.