Glemža, L. (2018) „Delegaci miasta Kowna na sejmach Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku”, Rocznik Lituanistyczny, 3, s. 155–172. doi: 10.12775/RL.2017.3.08.