Kunigielis, Joanna. 2021. „Organizacja Funkcjonowania mostów I Grobli W Wielkim Księstwie Litewskim Od Drugiej połowy XV Do końca XVI Wieku – Zarys Problematyki”. Rocznik Lituanistyczny 7 (październik):39-58. https://doi.org/10.12775/RL.2021.7.02.