Danieluk, Janusz. 2018. „Majątki Instrukcyjne Na Ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego: Stan Badań Oraz Postulaty Badawcze”. Rocznik Lituanistyczny 3 (wrzesień):239-57. https://doi.org/10.12775/RL.2017.3.12.