Kunigielis, J. (2021). Organizacja funkcjonowania mostów i grobli w Wielkim Księstwie Litewskim od drugiej połowy XV do końca XVI wieku – zarys problematyki. Rocznik Lituanistyczny, 7, 39–58. https://doi.org/10.12775/RL.2021.7.02